Izziv - Porabite preveč časa za kreacijo in spreminjanje obrazcev

Porabite preveč časa za kreacijo in spreminjanje obrazcev?

Se soočate z

 • zamudnim čakanjem na spremembe v programski opremi
 • dragimi spremembami, tudi če so majhne
 • odvisnostjo od ponudnika

MightyFields vam lahko pomaga

Prijazen "primi in spusti" vmesnik za kreacijo vsebine

JSON API konfiguracija kot del rešitve

Več kot 30 standardiziranih elementov za pripravo obrazcev

Več Mighty funkcionalnosti

Pridobitve


 • Neodvisnost od ponudnika – opolnomočenost za ustvarjanje vsebin obrazcev in integracij.
 • Pridobivanje podatkov iz zalednih sistemov, kar zagotavlja ažurnost in pravilnost podatkov.
 • Pregled nad celotnim postopkom – od potrebe stranke do izdaje računa.
 • Komunikacija s pametnimi števci preko Bluetooth povezave.


Izziv - Vaša trenutna rešitev ne pokriva vseh poslovnih potreb ali je preveč kompleksna

Vaša trenutna rešitev ne pokriva vseh poslovnih potreb ali je preveč kompleksna?

Se soočate z: 

 • vaš delovni proces je podrejen rešitvi
 • izgubljate čas z več rešitvami, tudi s papirjem 
 • plačujete previsoko ceno za rešitev

MightyFields vam lahko pomaga

Poljubna vsebina znotraj standardnega produkta

Pristop z "najmanj" kliki

Možnost nadgradnje standardnega produkta

Več Mighty funkcionalnosti

Pridobitve


 • Zaradi enotnega postopka zbiranja podatkov je manj administrativnega dela in napak za tehnike na terenu, ki vnašajo podatke.
 • Centralizirano shranjevanje informacij in s tem boljši pregled nad nalogami.
 • Hitrejše načrtovanje dela ter izdajanje računov.
 • Boljši pregled nad opravljenim delom in možnost ustvarjanja poročil za njihove stranke z le nekaj kliki – vključno s fotografijo opravljenega dela.


Izziv - Ne dobite zanesljivih podatkov s terena

Ne dobite zanesljivih podatkov s terena?

Se soočate z: 

 • Daljšim procesom odločanja in težjim planiranjem
 • Slabšo utilizacijo zaposlenih
 • Izzivi z reševanjem pritožb

MightyFields vam lahko pomaga

Vpogled v terenske procese

Integracija z zalednimi sistemi

Poročanje in analitika, povezava z BI orodji

Mighty funkcionalnosti

Pridobitve


 • Poenoteno delo vseh ekip (več kot 100 uporabnikov na različnih UK lokacijah).
 • Zanesljiv zajem podatkov, ki omogočajo pripravo natančnih poročil za izdajanje faktur pogodbenim strankam.
 • Avtomatizirano pošiljanje privolitev lastnikom parcel, takoj ob zajemu situacije na terenu.


Izziv - Vaše terenske ekipe nimajo podatkov na terenu

Vaše terenske ekipe nimajo relevantnih podatkov na terenu?

Se soočate z: 

 • nižjo kakovostjo storitev
 • slabšim“first time fix rate”
 • zamudno komunikacijo z zaledno pisarno 

MighyFields vam lahko pomaga

Zgodovina strank, opreme in lokacij

Integracija z zalednimi sistemi in bazami podatkov

Dostop do skladišča tudi brez internetne povezave

Več Mighty funkcionalnosti

Pridobitve


 • Hitrejši postopek zbiranja podatkov na terenu.
 • Boljši nadzor nad zbranimi podatki na terenu (primer se lahko zapre le, ko so izpolnjeni vsi obvezni podatki).
 • Podatki v realnem času, brez dodatnega dela pri vnovičnem vpisovanju in manj napak pri vnosu zaradi integracije z zalednimi sistemi.
 • Pregled dosedanje uspešnosti posameznih inšpektorjev.


Izziv - Porabite preveč časa za izpolnjevanje obrazcev

Porabite preveč časa za izpolnjevanje obrazcev?

Se soočate s: 

 • splošno slabo produktivnostjo 
 • zamudnim uvajanjem zaposlenih, še posebej podizvajalcev
 • pri hitenju prihaja do napak terenskih zaposlenih 

MightyFields vam lahko pomaga

Primi in izpusti način priprave obrazcev

Podatki iz zalednih sistemov

Napredni elementi in uporaba odvisnosti

Več Mighty funkcionalnosti

Podjetje Optiprint je imelo ta izziv


Kako delajo sedaj:

 • MightyFields obrazci serviserje vodijo skozi postopek popravil, vzdrževanja in namestitev.
 • Minimizirana telefonska komunikacija zaradi potisnih sporočil neposredno na telefone terenskih zaposlenih.
 • Informacije, pridobljene od strank,  omogočajo boljši vpogled v poslovanje in tako možnost za izboljšanje procesov odločanja.
 • Bolj transparentna komunikacija s strankami zaradi e-poštnih sporočil takoj po opravljeni storitvi.