Porabite preveč časa za kreacijo in spreminjanje obrazcev?

Se soočate z

  • zamudnim čakanjem na spremembe v programski opremi
  • dragimi spremembami, tudi če so majhne
  • odvisnostjo od ponudnika

MightyFields vam lahko pomaga

Prijazen "primi in spusti" vmesnik za kreacijo vsebine

JSON API konfiguracija kot del rešitve

Več kot 30 standardiziranih elementov za pripravo obrazcev

Več Mighty funkcionalnosti

Pridobitve


  • Neodvisnost od ponudnika – opolnomočenost za ustvarjanje vsebin obrazcev in integracij.
  • Pridobivanje podatkov iz zalednih sistemov, kar zagotavlja ažurnost in pravilnost podatkov.
  • Pregled nad celotnim postopkom – od potrebe stranke do izdaje računa.
  • Komunikacija s pametnimi števci preko Bluetooth povezave.