Nimate pregleda nad dodeljenimi nalogami in terenskimi procesi?

Se soočate z: 

  • slabšo utilizacijo zaposlenih
  • menedžerji izgubljajo preveč časa za rutinske naloge
  • naloge niso dodeljene/zaključene

MightyFields vam lahko pomaga

Modul Planer, ki omogoča vpogled v dosegljivost

Avtomatizirana priprava delovnih nalog

Možnost integracije z zunanjo programsko opremo za upravljanje opravil

Več Mighty funkcionalnosti

Pridobitve


  • Fleksibilnost ekipe na terenu.
  • Razbremenitev IT kadra – obrazce kreirajo administrativni delavci.
  • Takojšnje kreiranje digitalnih obrazcev ob nastanku potrebe – omogoča hitro odzvinost.