MightyFields prinaša Mighty posodobitve za vas in vašo ekipo.

Skupno delo pri nalogah 

Ob uporabi Planerja je sedaj možno skupno delo na nalogah. Funkcionalnost bo omogočila lažje planiranje dela – vsi delavci bodo imeli na nalogi zabeležen čas na planerju. Le-to bo pripomoglo k boljšemu sodelovanju in zmanjšanju nepotrebne komunikacije, saj bodo vsi delavci pridobili informacije o nalogi na svoje mobilne naprave.

Funkcionalnost deluje tako, da je na nalogi vedno natanko en nosilec naloge (glavni izvajalec), ostali posamezniki ekipe, pa so t. i. pomočniki. Kljub temu, da je več oseb, predviden čas izvajanja ostane enak za vse posameznike v ekipi. Sprva, dispečer dodeli nalogo glavnemu izvajalcu in doda pomočnike. Glavni izvajalec lahko potem ureja in izpolnjuje vse potrebne podatke naloge. Pomočnik lahko vidi naloge na mobilni napravi, vsebino posamezne naloge, ne more pa izpolnjevati podatkov (v naslednji verziji bo na voljo tudi beleženje časa za pomočnike). 

Vse spremembe bodo na voljo že danes. Aplikacijo Mightyfields lahko posodobite neposredno iz App Store ali Google Play!