Kako z optimalnim razporejanjem nalog in sledenju first-time-fixrate, pripomoči k manj onesnaževanja.

Optimalno načrtujte naloge terenske ekipe

Optimalna razporeditev nalog ni enostavna pri podjetjih z večjim številom terenskih delavcev, saj je potrebno naloge razporediti glede na pridobljena znanja in izkušnje posameznikov. Ekipa, ki ima delo razporejeno ne samo glede na razpoložljivost in trenutno lokacijo, ampak tudi glede na znanja in izkušnje, pa je tudi bolj motivirana. Člani v delo prejmejo naloge znotraj njihovih kompetenc, delo pa je med člane enakomerno razporejeno.

MightyFields ponuja rešitev, ki samodejno dodeli naloge na podlagi vnaprej določenih nastavitev. AI Smart Scheduler upošteva več parametrov: 

  • Krajši čas potovanja – upošteva lokacijo nalog in delavcev, da je čas potovanja krajši, prepotovanih manj kilometrov 
  • Enakomerna porazdelitev delovnih obremenitev – da noben delavec ni preobremenjen 
  • Nižji čas čakanja – da je delo posameznika v ekipi tekoče, brez čakanja in nepotrebnih premorov 
  • Naloge imajo prioriteto – glede na načrtovani zaključek naloge, je določena prioriteta, da se bolj prioritetne naloge izvedejo prej oz. v dogovorjenem času 

Več o modulu za razporejanje terenskega dela Smart Scheduler si lahko preberte tukaj. 

Izbor nalog iz t.i. Bazena nalog

Včasih pa se zgodi, da delavec svoje (prej dodeljene) naloge opravi prej ali da morda stranka, s katero je bil dogovorjen za srečanje, ni dosegljiva. Takrat pride do časovnega zamika med nalogami. Zato v MightyFields omogočimo, da delavec v takem primeru lahko izbere za vmesni čas nalogo iz t.i. Bazena nalog.  

Gre za več nedodeljenih nalog, s katerimi si ekipa lahko zapolni čas, ko bi sicer čakala na obisk naslednje stranke. Seveda si delavec na svoji mobilni napravi naloge v Bazenu nalog razvrsti po njihovi lokaciji/bližini in opravi najbližjo. 

Izboljšanje First Time Fix Rate (FTFR)

Vse terenske ekipe tekmujejo same s seboj in izboljšujejo stopnjo zaključenih nalog s čim manj obiski strank. S tem vsak od delavcev lahko prihrani čas in denar – če opravi delo, ne da bi se morali vrniti (k stranki) na lokacijo z dodatnimi materiali ali opremo.  

V primeru da terenski delavec ni optimalno pripravljen na obisk (nima potrebnega strokovnega znanja ali prave opreme in materialov za rešitev problema), se obiski ponovijo in ponavljajo, to pa ne vpliva le na nezadovoljstvo stranke, ampak tudi na motivacijo terenskega delavca. Kakšne so torej možnosti za izboljšanje FTFR? 

Dobro opisana terenska naloga: Dobro opisana terenska naloga je ključ do dobro/učinkovito izvedene naloge na terenu. Dober opis naloge daje tudi jasno sliko o tem: 

  • katera znanja in kompetence so potrebne za izvedbo 
  • oprema, ki jo delavec potrebuje

 

Poleg tega, da je na terenu mogoče nalogo v MightyFields opisati s fotografijo in/ali videom s terena, je možno fotografijo za namen natančnega in jasnega opisa, tudi urejati (dodajati na fotografijo oznake, po fotografiji risati in pisati. O tem si več lahko preberete tukaj. 

Dostop do podatkov s terena

Za delavce je na terenu koristno, da se lahko povezujejo do podatkov, ki so shranjeni v zalednih sistemih podjetja. Navadno gre tu za: 

  • dostop do informacij o prejšnjih delih na terenu (npr. obiskih ene od strank) ter 
  • dostop do katalogov znanj in procesov. 

Funkcija zgodovine obiskov se lahko uporablja tudi v Mightyfields. Kliknite tukaj in si oglejte video na temo. 

Manj prevoženih kilometrov pomeni tudi manj porabljenega goriva. Vendar, to ne pomeni zgolj prihranjen čas in denar, ampak s tem tudi pripomoremo k zmanjšanju negativnega vpliva na okolje. Optimalna razporeditev nalog, manjše število vračanj k strankam so samo ene izmen mnogih rešitev, s katerimi lahko zagotovimo ohranjanje planeta. Z malimi koraki lahko pridemo do velikih zmag.