Dvigajo bremena in standarde

Klančar žerjavi je družinsko podjetje z več kot 20-letno tradicijo za izposojo specializiranih gradbenih strojev in opreme, v prvi vrsti žerjavov in zidarskih odrov. Vodenje podjetja na tradicionalen, analogen način je  ob več kot 220 projektih na leto v različnih državah postajalo čedalje večji izziv, še posebej, ker sta prodajni oddelek in skladišče opreme na različnih lokacijah. 

Izzivi

  • Optimizacija procesov: krajši čas načrtovanja, enostavnejša komunikacija in predvsem manjše število napak pri zajemu podatkov. 
  • Hitro prilagajanje in posodabljanje obstoječih obrazcev v skladu s potrebami terenskih ekip. 
  • Centralizirano shranjevanje podatkov za boljši pregled nad opremo. 
  • Boljši pregled nad zasedenostjo in načrtovanje nalog za terenske ekipe.

Rešitev

Prvi izziv, ki so se ga v podjetju lotili, je bila optimizacija procesa nakladanja in razkladanja opreme v skladišču in dodeljevanje primerne ekipe za posamezne projekte. Uporaba papirnatih obrazcev ali celo telefona je namreč postala neobvladljiva, prodajna ekipa pa obenem ni imela na razpolago svežih podatkov, s katerimi bi lahko bolje izkoristili obstoječ nabor opreme in povečali število strank. 

Z MightyFields so optimizirali pretok in pregled nad informacijami, obenem pa poenostavili procese na terenu, v skladišču, prodaji in računovodstvu. Prilagojeni obrazci omogočajo zaposlenim, da podatke ostalim posredujejo takoj – ekipe na terenu v centralo in iz centrale nazaj ekipam na terenu – kar jim omogoča enostavno načrtovanje in optimizacijo montaže opreme na lokacijah in dela zaposlenih. 

Vsako lokacijo se pred najemom opreme tudi pregleda. MightyFields omogoča enostavno dokumentiranje lastnosti vsake lokacije, od katere je odvisno, kakšna oprema je primerna (npr. dostopnost z vozili ali možnost priklopa na elektriko), pri čemer čarovnik terenske ekipe vodi po korakih do izbora opreme, ki ustreza lokaciji. To jim omogoča, da hitro pripravijo prilagojene ponudbe za svoje stranke, skupaj s poročilom iz terena, da tudi stranka vidi, zakaj je določen tip opreme potreben ali ne.

MightyFields nam je pomagal zmanjšati stopnjo napak pri pridobivanju podatkov za 30-40 %, medtem ko se je čas za pisanje poročil na lokaciji praktično zmanjšal na nič, saj se generirajo samodejno.
MightyFields nam omogoča digitalizacijo vseh naših procesov, saj se enostavno vključi v obstoječe okolje. To nam omogoča, da hitro in natančno pridobimo arhivirane podatke, hkrati pa so na voljo celotni ekipi takoj, ko je to potrebno.
David Rošić, COO

Poslovne prednosti

Prehod iz papirnatih na digitalne obrazce je skrajšal čas zajema podatkov, obenem pa zmanjšal količino napak in nepopolno izpolnjenih dokumentov. 

Z združevanjem in digitalizacijo procesov v enotnem okolju imajo zaposleni boljši pregled nad statusi projektov (transport opreme, namestitev na lokacijah, mesečni pregled aktivnosti), s čimer lahko strankam nudijo boljšo storitev. 

Integracija naprednih elementov neposredno v obrazce (npr. fotografije, geolokacija, točen čas) omogoča boljši pregled nad opravljenimi nalogami in hitro identifikacijo morebitnih težav (kot je, recimo, poškodovana oprema).

Digitalizacija in optimizacija poslovnih procesov jim poenostavlja prodajo, računovodstvo in skrb za stranke. 

Boljši pretok informacij in centralizirano shranjevanje omogoča zaposlenim enostaven vpogled v njihovo delo in naloge. 

Pri Klančar žerjavi so z implementacijo MightyFields v svoje okolje pokazali, da lahko tudi v panogi, kot je gradbeništvo, z digitalizacijo procesov dosežeš višjo rast, obenem pa boljšo storitev za svoje stranke.