Planer 

#1 Pregled nedodeljenih nalog na mobilni napravi 

Uporabnik lahko sedaj na mobilni napravi vidi naloge, ki so še nedodeljene (in ima za izvedbo le teh znanje/kompetence). Če uporabnik na terenu nima dela (odpoved termina, hitreje konča nalog) lahko poišče dodatno nalogo, ki je blizu njegove lokacije. Naloge so prikazane v seznamu ali na zemljevidu. 

#2 Prikaz nalog na zemljevidu 

Naloge, ki so kreirane preko planerja in imajo določeno lokacijo, so na mobilni napravi prikazane na zemljevidu. Uporabnik lahko izbira med pogledom v seznamu in pogledom zemljevida. Pregled na zemljevidu olajša uporabniku planiranje, saj lahko prilagodi izvajanje nalog glede na lokacijo. Preberite kako si omogočite prikaz nalog na zamljevidu.

#3 Dodelitev naloge skupini uporabnikov 

Posamezna naloga se lahko dodeli skupini uporabnikov, eden izmed članov naloge nato to nalogo prevzame in jo izvede. Naloge se razporedijo preko posebnega pogleda skupinskih nalog na planerju. Naloga se lahko dodeli skupini, katere člani imajo kompetence za izvedbo le te. Uporabnik na osnovni strani mobilne aplikacije vidi neprevzete naloge svoje skupine. S klikom na nalogo lahko le to prevzame in nato izvede. Prednost je, da lahko vi in vaša skupina sami načrtujete in razporedite naloge. 

Mobilna aplikacija 

#4 Dodajanje več fotografij iz galerije 

Uporabniki mobilnih naprav bodo sedaj prihranili kar nekaj klikov, z novo funkcionalnostjo, ki omogoča, da lahko uporabnik zajame oz. izbere iz galerije več fotografij naenkrat.  

#5 Obvestilo, ko se opravila znova odprejo 

Uporabnik na mobilni napravi dobi obvestilo, ko je kateri izmed njegovih primerov ponovno odprt. S tem se zagotovi da naloga ni spregledana oz. da uporabnik ve, zakaj je nazaj med odprtimi nalogi. 

Pregled nalog 

#6 Razširjeni naslov je prikazan na seznamu opravil in v načrtovalniku 

Dodatni podatki naloge so sedaj na voljo za pregled tudi v studiu. Na pregledu vseh nalog lahko sedaj vidimo in filtriramo po dodatnih podatkih naloge, prav tako so te informacije prikazane na planerju pri pregledu nedodeljenih nalog. Omogočamo vam enostavno brskanje po nalogah glede na različne podatke iz le te, kot so na primer serijska številka, ime stranke, naziv stroja, tip popravila ipd.  

Ustvarjanje vsebine 

#7 Avtomatsko generiranje dokumentov 

Kreirajte dokument samo z enim klikom. Sedaj je omogočeno, da s klikom na gumb na dokument dodate vsa polja obrazca v postavitvi, kot je na obrazcu. S tem se poenostavi in pohitri izdelava obrazca. 

Dodatno je možna tudi nastavitev, da se ob vsaki posodobitvi obrazca dokument na novo generira z vsemi spremembami. 

#8 Predogled obrazca 

Ko kreiramo obrazec je mogoče opraviti predogled v spletni aplikaciji. Tako lahko takoj vidimo in testiramo spremembe na obrazcu. 

#9 Spustni meni se lahko uporabi kot vhod za izračun 

Vrednost iz spustnega polja, lahko uporabimo v polju za izračun. Uporabno za primer, ko iz nabora odgovorov želimo izračunati vrednost.  

Administracija 

#10 Skupine uporabnikov 

Uporabnike je mogoče razporediti v skupine. V administraciji se ustvarijo skupine, v katero se dodeli uporabnike oz. se ob dodajanju novega uporabnika le tega dodeli v skupino. Pravice za dostop do obrazcev lahko nastavimo sedaj na skupino ali na posameznega uporabnika. S tem se olajša administracija, če pride nov uporabnik oz. se obstoječemu spremenijo naloge. Prav tako je mogoče v planerju filtrirati uporabnike po skupini. 

#11 Nova vloga uporabnika  

Dodan je bil nov nivo pravice uporabnika – creator. Uporabnik ima pravico ustvariti obrazec (akcije, dokumente, šifrante, akcije) kot tudi kreirati in razporejati naloge.  

#12 Italijanščina 

MightyFields mobilna in spletna aplikacija sta sedaj na voljo tudi v italijanskem jeziku. Tako podpiramo že slovenščino, angleščino, francoščino, nizozemščino (samo mobilna aplikacija) in sedaj italijanščino. 

V zakulisju 

#13 Novi javni API-ji 

Dodani so bili javni API-ji, za integracijo na nivoju administracije (uporabniki, skupine) in šifrantov. Vsi API-ji so na voljo na https://apiv2.mightyfields.com 

#14 KeyCloack 

MightyFields aplikacijo je mogoče integrirati z aplikacijo KeyCloack za upravljanje z uporabniki. S tem je omogočena prijava z enotnim geslom v vse povezane aplikacije.