Razmišljajte širše

Pri načrtovanju projekta, kot je digitalizacija podatkov v vašem podjetju, morate upoštevati širšo sliko. Digitalizacija bo vplivala na organizacijo vašega podjetja in na vse deležnike v podjetju.

Če se preveč osredotočite na tehnično izvedbo in izbiro programske opreme, se bodo vaši zaposleni morda uprli spremembam. Lahko se zmanjša podpora vodstvu ali pa se širitev vaše digitalizacije celo zaustavi. Tega pa si verjetno nihče v vodstvu podjetja ne želi, zato je izjemnega pomena, da se pred začetkom digitalizacije postavijo temelji projekta digitalizacije.

Začnite z majhnimi

Odločitev, s katerim projektom začeti in kateri obrazec najprej digitalizirati, je pogosto prepuščeno naključju ali pa celo uporabnikom (po navadi so to uporabniki podatkov – npr. administratorji, računovodje oz. tisti, ki dodelujejo naloge zaposlenim na terenu).

Kot kaže praksa, je vredno razmisliti, katere procese je treba digitalizirati, in se odločiti za tiste, ki:

  • dajejo hitre in merljive rezultate – ti bodo vodstvo prepričali, da bo podprlo digitalizacijo tudi pri drugih procesih in še naprej vlagalo v projekt digitalizacije;
  • je »nalezljiv« – rezultati bodo vidni zunaj zaprte skupine, ki dela na projektu.

Optimizirajte hitro

Način, kako predstaviti pilotno nalogo vpeljave digitalizacije drugim zainteresiranim v vaši organizaciji, je pomemben, saj so ti največkrat tudi potencialni uporabniki digitalnih obrazcev.

Povabite zainteresirane, da se vključijo v pogovor med načrtovanjem ali izvajanjem pilotne naloge izvedbe digitalizacije. Tako boste pripravljeni na vse potrebne korake, ki jih bodo morali izvesti med izvajanjem digitalizacije.

Širjenje kulture zbiranja digitalnih podatkov v vašem podjetju bo na ta način potekalo hitreje in učinkoviteje, vpleteni pa bodo imeli možnost izraziti svoje strahove in dvome v začetnih fazah procesa digitalizacije.

Preberite več o tem, katere koristi prinaša vpeljava digitalnih obrazcev v vaše poslovanje.