O podjetju

Mariborsko podjetje Megaenergija d.o.o., je specializirano za prodajo, montažo, servis in vzdrževanje naprav za soproizvodnjo toplotne in električne energije. Njihove stranke se nahajajo na celotnem območja Slovenije, zato je servisna ekipa dnevno prisotna na terenu, kjer opravljajo redne vzdrževalne preglede naprav in izredne servise. Zaradi hitre rasti obsega poslovanja in posledično vse večje frekvence pregledov, so potrebovali orodje, ki bi jim proces servisnega postopka od izvedbe servisa do izdaje računa podprlo hitro in enostavno. Z MightyFields so več kot uspeli!

Prej: opis servisnega pregleda na terenu

Mariborsko podjetje Megaenergija d.o.o., je specializirano za prodajo, montažo, servis in vzdrževanje naprav za soproizvodnjo toplotne in električne energije. Njihove stranke se nahajajo na celotnem območja Slovenije, zato je servisna ekipa dnevno prisotna na terenu, kjer opravljajo redne vzdrževalne preglede naprav in izredne servise. Zaradi hitre rasti obsega poslovanja in posledično vse večje frekvence pregledov, so potrebovali orodje, ki bi jim proces servisnega postopka od izvedbe servisa do izdaje računa podprlo hitro in enostavno. Z MightyFields so več kot uspeli!

Servisna ekipa Megaenergije se pri izvedbi vzdrževalnih in servisnih del držijo postopkov, ki jih predpisujejo normativi in proizvajalec naprav. Za vsak tip naprave imajo pripravljen papirnat obrazec, kjer je točno določeno kaj se pregleduje in menjuje pri določeni napravi v določenem obratovalnem intervalu. Njihov standardni delovni proces zajema pregled, servis in nato izpolnjevanje zapisnika pregleda, ki ga stranka na lokaciji pregleda in podpiše. Serviserji nato enkrat mesečno vse zapisnike pregledov predajo v prodajni oddelek, kjer se na podlagi izvedenih del izstavi račun za opravljene storitve in porabljen material.

Izziv: rast poslovanja prinaša logistične težave

Tukaj so prišli do izziva. Zaradi rasti obsega poslovanja in posledično vse večje frekvence pregledov, prodajna ekipa porabi veliko časa, da obdela vse terenske zapisnike in jih vnese v računalnik. Ta proces traja še dodatnih 14 dni, preden lahko izstavijo račun za opravljeno delo.

Rešitev: brezpapirno poslovanje prinaša enostavne rešitve

Podjetje Megaenergija d.o.o. se je odločilo za digitalizacijo svojega ključnega poslovnega procesa z vpeljavo rešitve MightyFields v svoje poslovanje. Skupaj z njihovimi strokovnjaki in vodstvom smo za servisne ekipe Megaenergije pripravili rešitev s katero smo podjetju omogočili prenos ključnega poslovnega procesa v mobilne obrazce na pametne mobilne naprave, ki jih servisiji sedaj nosijo s seboj na teren. Med samim postopkom servisa, serviserji sproti pregledujejo predpisane postopke in označujejo, kaj so že opravili, kakšne podatke pokažejo meritve in koliko materiala so pri pregledu porabili. Po končanem pregledu se na pametni napravi izpiše zapisnik pregleda, ki ga stranka takoj na lokaciji pregleda in elektronsko podpiše. Serviser nato zaključi pregled in od tu naprej se zapisnik pregleda avtomatsko pošlje v prodajni oddelek za izdajo računa, kopija pa se odloži na elektronski naslov stranke.

»MightyFields nam prinaša stalen pregled nad potekom servisnih postopkov, učinkovito in transparentno komunikacijo s strankami ter pohitritev kljucnega poslovnega procesa od izvedbe servisa do izdaje racuna.«

Andrej Podgorelec, vodja prodaje in prokurist

Poslovne koristi uporabe MightyFields

Z uvedbo rešitve MightyFields v svoje dnevno poslovanje je podjetje Megaenergija pridobilo sledeče konkurenčne in poslovne prednosti:

  • stalen pregled nad potekom servisnih postopkov,
  • učinkovito komunikacijo s strankami glede servisiranja in
  • pohitritev postopka od izvedbe servisa do izdaje računa.