Poslovni izziv: Rabili so prilagodljivo rešitev

BTS Group je vodilno podjetje za upravljanje vegetacije v bližini daljnovodov v Veliki Britaniji, odgovoren za odstranjevanje vej, zdravljenje dreves ter zagotavljanje varnosti infrastrukture za  distribucijo električne energije po vsej državi. BTS Group je iskal partnerja, ki bi z ustrezno programsko opremo podprl njihove poslovne potrebe:

  • pohitritev postopka zbiranja ustreznih podatkov na terenu;
  • zagotavljanje vpogleda v napredek pri izvajanju operativnih del; in
  • možnost hitrega spreminjanja poteka dela in samostojno spreminjanje vsebine digitalnih obrazcev brez dodatnega dela ponudnika rešitve

Rešitev: Vrhunska ekipa in produkt

Prilagodljivost platforme MightyFields je podjetju BTS Group omogočila, da podpre vse njihove poslovne  potrebe. Zaradi narave dela je za terenske ekipe BTS Group izredno pomembno, da sledijo enakim postopkom, ki so vnaprej predpisani, varni in učinkoviti. Prilagojeni vmesnik, ki omogoča enostavno zbiranje in upravljanje digitalnih podatkov, jim je omogočil nadzor in pregled nad njihovim tristopenjskim delovnim procesom: 1. pregled stanja na terenu, 2. pridobitev soglasja lastnikov zemljišč in 3. izvedba dela (npr. odstranitve vegetacije okrog električnih vodov). Zbrani podatki iz terena se po končanem delu samodejno uporabijo v vsaki naslednji fazi postopka. Vsi ustvarjeni dokumenti se samodejno shranijo v sistem ali pošljejo lastnikom zemljišč takoj, ko je postopek v celoti zaključen.

BTS Group pogosto sodeluje z podizvajalci, zato je za njih izredno pomembno, da novo vključene ekipe hitro in enostavno začnejo z uporabo platforme. Vse, kar morajo storiti je, da naložijo aplikacijo Google Play ali iOS Store in začnejo delati po že vnaprej definiranih procesih podjetja BTS Group.

“They delivered exactly what was agreed, exactly on time and to the price that had been agreed. In the UK this is almost unheard of. So, yes, I recommend Comland without reservation.”

Andrew Watts, bts Group

Poslovne koristi uporabe MightyFields platforme

BTS Group je z uvedbo MightyFields v vsakodnevne procese prišel do naslednjih poslovnih koristi:

  • poenoteno delo za vse interne ekipe in podizvajalce;
  • zanesljiv zajem podatkov kot pogoj za pripravo računov;
  • avtomatično pošiljanje dokumentacije lastnikom parcel na e-pošto, takoj po opravljenem delu.