V Elektru Gorenjska hitro, predvsem pa samostojno digitalizirajo procese v okviru celotne organizacije. Če so prej za digitalizacijo posameznega zajema podatkov potrebovali tedne, včasih celo mesece, danes to opravijo v nekaj dneh.

V Elektru Gorenjska so v okviru procesa digitalizacije želeli v čim večji meri digitalizirati tudi delo svojih uslužbencev na terenu in procese, ki so v zvezi s tem povezani. A to je po besedah Dominika Ovnička, vodje službe za informatiko, šele začetek. Načrtujejo digitalizacijo praktično vseh procesov v organizaciji. Delu na terenu bodo sledili postopki, v katere so vključene končne stranke, tem pa interni postopki, ki niso nujno terenske narave. Pri tem si pomagajo s platformo za zajem podatkov MightyFields družbe Comland.

Določanje parametrov merilno krmilnih naprav kar prek tablice ali mobilnega telefona

Najprej so se z MightyFields lotili zajemanja podatkov in določanja parametrov merilno krmilnih naprav (MKN). S pomočjo lastne rešitve Task Manager, ki omogoča zajemanje, razporeditev ter terminsko in prioritetno umeščanje nalog terenskim izvajalcem, ter Comlandove platforme za pripravo digitalnega zajema podatkov, oblikujejo rešitev, ki je v testni uporabi. Njihovi monterji tako pri nameščanju pametnih števcev uporabljajo tablice ali mobilne telefone. Z mobilnimi napravami izvajajo postopke zajema podatkov, vključno z branjem in določanjem parametrov MKN prek Bluetooth sond.

Samostojni pri zajemu podatkov

Vsebine zajema podatkov na Elektru Gorenjska pripravljajo samostojno, samostojno izvajajo tudi integracije z obstoječim ERP in drugimi zalednimi sistemi. »Omenjena rešitev je praktična, saj temelji na sistemu obrazcev, ki vsebujejo podatke, ki jih v Elektru Gorenjska pridobimo iz zalednih sistemov. Tako lahko na obrazcih dodajamo funkcije, ki jih potrebujemo na terenu. Obenem omogoča, da monterji na terenu uporabljajo in v živo nadgrajujejo podatke iz zalednih sistemov, kar je za zagotavljanje točnosti in ažurnosti podatkov ključno,« razlaga Dominik Ovniček. Dodaja, da imajo z rešitvijo MightyFields pregled nad celotnim postopkom – od potrebe stranke do izvedbe in morebitne izdaje računa.

Prilagodljiva rešitev in ekipa za njo

»Comlandova platforma ponuja širšo paleto možnosti uporabe. Obenem so njihovi inženirji zelo odprti za morebitne dograditve in predloge. Omogoča preprosto spreminjanje, dodajanje in odvzemanje obrazcev v skladu z našimi potrebami. Za te postopke porabimo zelo malo časa, kar je pomembno pri tako zajetnem in strateškem projektu, kot je digitalizacija,« razlaga Dominik Ovniček.